Ampliación da relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de ESO e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta

Xov, 04/08/2016 - 08:15

Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.