Encontre a súa información...

 
C1601001: Implementación dunha tenda virtual con software libre
Curso presencial do Plan Anual de Formación Profesional que se celebrará na Coruña do 7 ao 13 de setembro.
Dom, 10/07/2016 - 22:45

Referencia: C1601001

Temporalización: 07/09/2016 - 13/09/2016

Data límite de inscrición na fprofe: 19/08/2016

Lugar de celebración: CFR A Coruña

Horas: 25 (de 09:00 a 14:00 horas)

Destinatarios:

 Ciclos formativos  Comercio e márketing  Ciclos formativos de grao medio  Ciclos formativos de grao superior

Corpos e especialidades:

511110 - Catedráticos de ensino secundario. Organización e xestión comercial 590110 - Profesores de ensino secundario. Organización e xestión comercial 591221 - Profesores técnicos de formación profesional. Procesos comerciais

Obxectivos

1. Crear unha tenda on line coa axuda de Prestashop

2. Xestionar e supervisar unha tenda on line con Prestashop

3. Empregar a ferramenta para aproveitar Internet como canal de venda.

Contidos

1. Instalación da aplicación.

2. Configuración e personalización.

3. Xestión de pedidos e clientes.

4. Ferramentas de márketing e promoción.

Programa