Anuncio do 12 de xaneiro de 2011 polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia nas especialidades de ...

Xov, 20/01/2011 - 10:25

Anuncio do 12 de xaneiro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia nas especialidades de dicción e expresión oral (594444), dirección escénica (594445), dramaturxia (594446), espazo escénico (594448), interpretación (594451) e teoría teatral (594459).