Escolarización

Listaxe de adxudicación de prazas nas ensinanzas superiores de Música para o curso 2016/2017
Lun, 04/07/2016 - 13:25

Xúntanse as Listaxe de adxudicación de prazas para o curso 2016/2017 nos conservatorios superiores de música de Galicia para o alumnado que superara as probas específicas.