Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións de Laboratorio

Lun, 13/06/2016 - 09:31

Xúntase o Decreto 63/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Operacións de Laboratorio.