Adxudicación definitiva do concurso de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación para o ano 2016

Lun, 09/05/2016 - 09:25

Xúntase a Resolución do 2 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da admiministración educativa e inspectores de educación convocado pola Orde do 13 de xaneiro de 2016 (DOG do 19).

  • Para consultar a resolución definitiva na aplicación CXT, ir ao menú “listaxes de concurso”, submenú “listaxes de resolución”.