Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 30 de marzo de 2016 pola que se informa favorablemente das axudas posdoutorais, modalidade A, da convocatoria de 2013

Mér, 30/03/2016 - 12:42

Xúntase a Resolución da Secretaría Xeral de Universidades do 30 de marzo de 2016 pola que se informa favorablemente das axudas posdoutorais, modalidade A, da convocatoria de 2013.

PDF icon Orde do 2 de outubro de 2013: Axudas de apoio á etapa inicial de formación posdoutoral (Plan I2C) (DOG)

PDF icon Anexos Modalidade A

PDF icon Anexos Modalidade B

PDF icon Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas de posdoutorais 2013, modalidade B

PDF icon Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas de posdoutorais 2013, modalidade B

PDF icon Resolución do 12 de decembro de 2013: Axudas posdoutorais 2013, modalidade B

PDF icon Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas (Modalidade A)

PDF icon Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas (Modalidade A )

PDF icon Resolución do 26 de febreiro de 2014: Modificación da Listaxe definitiva de solicitudes admitidas e excluídas (Modalidade A )

PDF icon Proposta de Listaxe de agarda (modalidade A)

PDF icon Proposta de Listaxe de solicitudes non adxudicadas (modalidade A)

PDF icon Proposta de Listaxe de solicitudes que non acadaron a puntuación mínima (modalidade A)

PDF icon Resolución do 11 de marzo de 2014 : Adxudicación das axudas do anexo I modalidade A (DOG)

PDF icon Resolución do 13 de xuño de 2014: Modificación parcial da Resolución do 11 de marzo de 2014

PDF icon Instrución 2/2015 referente á avaliación de fin de contrato das axudas posdoutorais, modalidade B

PDF icon Instrución 1/2016, do 19 de xaneiro: Avaliación do rendemento fase de estadía do programa posdoutoral, modalidade A do ano 2013

PDF icon Resolución do 30 de marzo de 2016: Informe favorablemente das axudas posdoutorais, modalidade A, da convocatoria de 2013

PDF icon Resolución do 7 de abril de 2016: Informe favorable das axudas posdoutorais, modalidade A, da convocatoria de 2013

PDF icon Resolución do 20 de xuño de 2016: Informa favorable da fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade A, convocatoria 2013

PDF icon Resolución do 29 de xullo de 2016: Informe favorablemente a fase de estadía das axudas posdoutorais, modalidade A

PDF icon Resolución do 23 de setembro de 2016: Informe favorable da fase de estadía dentro das axudas posdoutorais modalidade A

PDF icon Resolución do 15 de decembro de 2016: Informe favorable da fase de estadía dentro das axudas posdoutorais modalidade A

PDF icon Instrución 2/2017, do 25 de xaneiro: Inicio do procedemento de avaliación final do rendemento do persoal investigador

PDF icon Resolución do 12 de abril de 2017, pola que se dispón a emisión da certificación que recolle o resultado da avaliación do...

PDF icon Resolucións do 6 de abril de 2018 polas que se completa a Resolución do 12 de abril de 2017