Anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de alumnado para o curso 2016/2017
Ven, 12/02/2016 - 10:38

Xúntase o anuncio do sorteo público anual das letras de prioridade para resolver os empates no procedemento de admisión de  alumnado para o curso 2016/2017.