Probas de acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior. Borrador da Orde e Calendario das probas 2016

Ven, 05/02/2016 - 09:43

Publicados o Borrador da Orde do 2 de febreiro de 2016 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2016 e o calendario das mesmas.

- Máis información