Relación provisional de habilitacións concedidas e denegadas a funcionarios do Corpo de mestres na reunión da comisión de habilitación da Coruña correspondente ao mes de outubro de 2010 (solicitudes presentadas antes do 31 de outubro e non recibidas)

Mér, 24/11/2010 - 19:34

Xúntase a relación provisional de habilitacións concedidas e denegadas a funcionarios do Corpo de mestres na reunión da comisión de habilitación da Coruña correspondente ao mes de outubro de 2010 (solicitudes presentadas antes do 31 de outubro e non recibidas na comisión nesa data).

  • Contra esta resolución terán un prazo de 10 días para reclamar.