Material experimental para o nivel II das ensinanzas básicas iniciais

Seguindo o deseño curricular establecido para o nivel II das ensinanzas básicas iniciais para persoas adultas, un grupo de profesionais da educación de adultos elaborou un material experimental para o seu uso co alumnado dese nivel.

Inclúese neste apartado o material propiamente dito, aclaracións sobre o seu significado e propósito, e guía de utilización para o profesorado. Trátase dun material experimental.

Calquera observación sobre o seu uso na práctica docente pode enviarse ao correo do Servizo de Educación de Adultos desta consellería: seaxe.ceoug@xunta.es.

Material nivel II Módulo I

Material nivel II Módulo II