Resolución do 5 de novembro de 2015 pola que se regulan os contratos-programa con centros educativos e se establecen as condicións para desenvolver a convocatoria e selección de programas para o curso 2015/2016

Ven, 13/11/2015 - 08:45

Xúntase a Resolución do 5 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2015/16, os contratos-programa con centros docentes e se establecen as bases para a convocatoria e selección de plans dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación infantil, primaria e secundaria dependentes desta consellería.

  • O prazo de presentación será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia