Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se anuncia procedemento para cambio de destino e reingresos a resultas deste por profesores especiais de institutos técnicos de ensinanzas medias que se van extinguir

Mar, 16/11/2010 - 09:49

Xúntase a Orde do 5 de novembro de 2010 pola que se anuncia procedemento para cambio de destino e reingresos a resultas deste por profesores especiais de institutos técnicos de ensinanzas medias que se van extinguir.


Forma de participación:

  • Ver na Orde o punto terceiro: instancia (Anexo II) e documentación acreditativa dos méritos alegados (Anexo III).

Prazo de presentación de solicitudes e documentación:

  • 20 días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación desta orde no DOG.