Convocados os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de música, danza e de artes plásticas e deseño correspondentes ao curso 2014/2015

Mar, 06/10/2015 - 08:45

Xúntase a Orde do 29 de setembro de 2015 pola que se convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de música, danza e de artes plásticas e deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2014/15.

  • O prazo de presentación de solicitudes será de quince días naturais a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.