Orde pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso convocado pola Orde do 17 de marzo de 2014 e tiveron aprazamento das mesmas

Ven, 02/10/2015 - 09:00

Xúntase a Orde do 15 de setembro de 2015 pola que se nomean funcionarios en prácticas os opositores que superaron o procedemento selectivo de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario na Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo) e tiveron aprazamento das mesmas.

PDF icon Orde do 17 de marzo de 2014 (DOG)

PDF icon Corrección de erros (DOG)

PDF icon Vogais que formarán parte dos tribunais que xulgarán o procedemento selectivo

PDF icon Resolución do 5 de maio de 2014: Listaxe provisional de admitidos e excluídos (DOG)

PDF icon Modelo de reclamación

PDF icon Data, hora e lugar no que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega (DOG)

PDF icon Composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega (DOG)

PDF icon Composición dos tribunais que xulgarán os procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES (DOG)

PDF icon Datas, horas e lugares nos que se fará a presentación e a primeira parte da proba (DOG)

PDF icon Listaxe definitiva admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de PES (DOG)

PDF icon Distribución dos aspirantes definitivamente admitidos entre os distintos tribunais (DOG)

PDF icon Corrección de erros á Resolución do 2 de xuño de 2014, pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos (DOG)

PDF icon Corrección de erros á Resolución do 2 de xuño de 2014, pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos (DOG)

Ficheiro Anexo de alegación de méritos para a fase de concurso (formato odt)

Microsoft Office document icon Anexo de alegación de méritos para a fase de concurso (formato doc)

PDF icon Orde do 29 de xullo de 2014: Relación do persoal aspirante que superou o concurso-oposición (DOG)

PDF icon Orde do 4 de setembro de 2014: Nomeamento de funcionarios en prácticas (DOG)

PDF icon Orde do 15 de xuño de 2015: Aptos na fase de prácticas (DOG)

PDF icon Orde do 15 de setembro: Nomeamento de funcionarios en prácticas (DOG)

PDF icon Orde do 22 de xuño de 2016: Aptos na fase de prácticas (DOG)