Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación provisional de habilitacións concedidas e denegadas da provincia de Ourense (comisión do 28/10/2010)

Ven, 29/10/2010 - 10:28

Ponse en coñecemento dos funcionarios do corpo de mestres que solicitaron habilitacións ao abeiro da orde do 10 de abril de 1992 (DOG do 24) que no taboleiro de anuncios desta delegación provincial atópanse as listaxes provisionais nas que constan as habilitacións concedidas e denegadas, sinalando as causas que as motivaron.

  • Ábrese un prazo de reclamacións de dez días, ata o día 11 de novembro de 2010.

Menú Advertisement

Habilitacións

Sen términos