Relación definitiva de centros seleccionados para a realización de plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación en centros educativos para o curso escolar 2010/2011

Lun, 18/10/2010 - 09:02

Xúntase a Resolución do 8 de outubro de 2010 pola que se publica a relación de centros  seleccionados para a realización de plans de autoavaliación e mellora da calidade da educación en centros educativos para o curso escolar 2010/2011, convocados pola Orde do 10 de maio de 2010.