Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Listaxe dos opositores que deberán realizar a proba de coñecemento de lingua galega e resolución pola que se anuncian as datas, as horas e os lugares na que se fará a presentación e a 1ª parte da proba nas oposicións 2015

Mér, 03/06/2015 - 09:54

Xúntase a Resolución do 1 de xuño de 2015 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais que xulgarán o proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo).

Xúntase a Resolución do 2 de xuño de 2015 da Dirección Xeral  de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pola que se fai pública a listaxe definitiva  dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento de lingua galega, nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia.

  • Próximas publicacións no DOG
PDF icon Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG)PDF icon Tribunais primariaPDF icon Tribunal Lingua e literatura galegaPDF icon Tribunal inspectoresPDF icon Resolución do 6 de maio de 2015 ( DOG)PDF icon Listaxe provisional de admitidos (mestres)PDF icon Listaxe provisional de excluídos (mestres)PDF icon Listaxe provisional de admitidos (inspección)PDF icon Listaxe provisional de excluídos (inspección)PDF icon Resolución de 15 de maio de 2015: Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega (DOG)PDF icon Corrección de erros da Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG)PDF icon Resolución do 25 de maio de 2015: Nomeamento de tribunais (DOG)PDF icon Anexo I: Listaxe dos tribunaisPDF icon Resolución do 1 de xuño de 2015: Citación dos aspirantes que actuarán perante os tribunaisPDF icon Resolución do 2 de xuño de 2015: Listaxe definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de coñecemento de lingua galegaPDF icon Anexo: Opositores non exentos da proba de galego (mestres)PDF icon Anexo: Opositores non exentos da proba de galego (inspectores)PDF icon Resolución do 3 de xuño de 2015 (DOG)PDF icon Listaxe definitiva de admitidos (mestres)PDF icon Listaxe definitiva de excluídos (mestres)PDF icon Listaxe definitiva de admitidos (inspección)PDF icon Listaxe definitiva de excluídos (inspección)PDF icon Resolución do 4 de xuño de 2015: Distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes (DOG)PDF icon Corrección de erros da Resolución do 3 de xuño de 2015 (DOG)PDF icon Outra Corrección de erros da Resolución do 3 de xuño de 2015 (DOG)PDF icon Orde do 28 de xullo de 2015: Relación de persoal que superou o concurso-oposición (DOG)PDF icon Anexos I e II: Listaxes de aprobados e dos que acadaron unha nova especialidadePDF icon Orde do 29 de xullo de 2015: Nomeamento de funcionarios en prácticas (DOG)PDF icon Corrección de erros da Orde do 29 de xullo de 2015 (DOG)PDF icon Orde do 22 de xuño de 2016: Aptos na fase de prácticas (DOG)