Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde do profesorado de educación infantil e primaria, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e de relixión

Lun, 01/06/2015 - 14:46

Publícase a Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde do profesorado de educación infantil e primaria, do profesorado de educación secundaria, de formación profesional e de réxime especial e do profesorado de relixión para o vindeiro curso 2015/2016

Así mesmo publícase o Anexo de solicitudes excluídas do profesorado que non realizou a súa petición a través da aplicación informática e están excluídos

PRAZO DE RECLAMACIÓN:

· O prazo de reclamacións comeza o día 1 de xuño de 2015 e remata o día 8 de xuño de 2015, ambos días incluídos

· As reclamacións á resolución provisional deberán dirixilas á Xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U  da correspondente provincia segundo consta na referida Resolución.

 

Menú Advertisement

Comisións de servizo

Sen términos