Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres. Data, a hora e o lugar no que se realizará a proba

Lun, 25/05/2015 - 08:45

Xúntase a Resolución do 15 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se procede a nomear e facer pública a composición do tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres na Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo), e pola que se fai pública a data, a hora e o lugar en que se realizará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos citados procedementos selectivos.

A data, a hora e o lugar en que se realizará a citada proba será:

  • Data: 13 de xuño de 2015.
  • Hora: ás 10.00 horas.
  • Lugar: IES As Fontiñas, rúa de Estocolmo, 5, Santiago de Compostela (A Coruña).
PDF icon Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG)PDF icon Tribunais primariaPDF icon Tribunal Lingua e literatura galegaPDF icon Tribunal inspectoresPDF icon Resolución do 6 de maio de 2015 ( DOG)PDF icon Listaxe provisional de admitidos (mestres)PDF icon Listaxe provisional de excluídos (mestres)PDF icon Listaxe provisional de admitidos (inspección)PDF icon Listaxe provisional de excluídos (inspección)PDF icon Resolución de 15 de maio de 2015: Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega (DOG)PDF icon Corrección de erros da Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG)PDF icon Resolución do 25 de maio de 2015: Nomeamento de tribunais (DOG)PDF icon Anexo I: Listaxe dos tribunaisPDF icon Resolución do 1 de xuño de 2015: Citación dos aspirantes que actuarán perante os tribunaisPDF icon Resolución do 2 de xuño de 2015: Listaxe definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de coñecemento de lingua galegaPDF icon Anexo: Opositores non exentos da proba de galego (mestres)PDF icon Anexo: Opositores non exentos da proba de galego (inspectores)PDF icon Resolución do 3 de xuño de 2015 (DOG)PDF icon Listaxe definitiva de admitidos (mestres)PDF icon Listaxe definitiva de excluídos (mestres)PDF icon Listaxe definitiva de admitidos (inspección)PDF icon Listaxe definitiva de excluídos (inspección)PDF icon Resolución do 4 de xuño de 2015: Distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes (DOG)PDF icon Corrección de erros da Resolución do 3 de xuño de 2015 (DOG)PDF icon Outra Corrección de erros da Resolución do 3 de xuño de 2015 (DOG)PDF icon Orde do 28 de xullo de 2015: Relación de persoal que superou o concurso-oposición (DOG)PDF icon Anexos I e II: Listaxes de aprobados e dos que acadaron unha nova especialidadePDF icon Orde do 29 de xullo de 2015: Nomeamento de funcionarios en prácticas (DOG)PDF icon Corrección de erros da Orde do 29 de xullo de 2015 (DOG)PDF icon Orde do 22 de xuño de 2016: Aptos na fase de prácticas (DOG)