Obra de reforma e ampliación do CEIP Manuel Murguía (A Coruña)

Documentación do proxecto.