Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución definitiva do concurso xeral de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS para o ano 2015

Mar, 12/05/2015 - 09:18

Publicación da resolución definitiva do concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, e mestres de taller de artes plásticas e deseño, convocado pola orde do 30 de outubro de 2014 (DOG do 5 de novembro).

A adxudicación, e a relación de excluídos pode consultala no enderezo www.edu.xunta.es/cxt