Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria

Xov, 30/04/2015 - 08:45

Xúntase a Resolución do 24 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada dos alumnos e alumnas de terceiro curso de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2014/15.

  • A aplicación das probas da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria realizarase os días 27 e 28 de maio.
  • Os centros educativos disporán ata o día 5 de xuño inclusive para a corrección da proba e a gravación dos datos.