Encontre a súa información...

 
III Encontros de Educación Infantil e educación primaria
9 de maio / Auditorio Novagalicia Banco / Santiago de Compostela / Sábado: 9:30h - 20:00h
Lun, 27/04/2015 - 11:30
encontros_infantil
programa para la web

Dada de celebración: 9 de maio

Lugar de celebración: Auditorio Novagalicia Banco / Santiago de Compostela

Horario: Sábado: 9:30h -  20:00h

Ligazón Aula Virtual:http://www.edu.xunta.es/centros/cafi/aulavirtual/course/view.php?id=583

 

A celebración dos III Encontros de Educación Infantil e educación primaria, xustifícase pola necesidade de crear un espazo onde compartir experiencias innovadoras e  facer visible boas prácticas de aula. Para  a elaboración do programa tivéronse en conta as orientacións da Unión Europea en materia educativa, e recollidas na LOMCE que apostan por metodoloxías activas e contextualizadas que se axusten ao nivel competencial do alumnado e que favorezan a motivación por aprender.

Obxectivos:

-Analizar a situación do ensino en educación infantil e educación primaria na actualidade

-Coñecer materiais, recursos e estratexias metodolóxicas

-Propiciar o intercambio de experiencias de boas prácticas entre o profesorado