Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo aberto para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na especialidade de Procesos Comerciais e Procesos de Xestión Administrativa

Lun, 27/04/2015 - 08:45

Xúntase o Anuncio do 15 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo aberto polo Anuncio do 21 de novembro de 2014 para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional na especialidade de Procesos Comerciais e Procesos de Xestión Administrativa (Diario Oficial de Galicia do 2 de decembro) e polo Anuncio do 9 de febreiro de 2015 polo que se comunica a ampliación de titulacións (Diario Oficial de Galicia do 26 de febreiro).