Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades de Instalacións Electrotécnicas e Italiano

Mar, 24/03/2015 - 08:45

Xúntase o Anuncio do 12 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades que se especifican no punto primeiro deste anuncio, abertas polo Anuncio do 21 de novembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 2 de decembro).