Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Anuncio das letras de prioridade para o desempate no procedemento de admisión do alumnado para o curso 2015/2016

Mér, 25/02/2015 - 12:01

Publícase a Resolución do 25 de febreiro de 2015 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai público o resultado do sorteo a que fai referencia o artigo 29 da Orde do 12 de marzo de 2013.