Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Ampliación de titulacións e apertura dun novo prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións na especialidade de Procesos comerciais e procesos de xestión administrativa

Xov, 26/02/2015 - 10:30

Xúntase o Anuncio do 9 de febreiro de 2015 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a ampliación de titulacións e procede a apertura dun novo prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores técnicos de formación profesional na especialidade que se especifica no punto primeiro deste anuncio.

  • Remata o prazo o día 9 de marzo