Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Instrucións do 12 de febreiro de 2015 sobre a determinación da oferta de prazas nas titulacións oficiais de grao e máster nas universidades do SUG

Xov, 12/02/2015 - 11:10

Xúntanse as Instrucións do 12 de febreiro de 2015 da Secretaría Xeral de Universidades sobre a determinación da oferta de prazas nas titulacións oficiais de grao e máster nas universidades do Sistema Universitario de Galicia.