G1401061 Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero
Data: 
09/02/2015 - 27/04/2015
Venres, 6 Febreiro, 2015 - 12:44

Orientación, titoría e construción da identidade libre de estereotipos de xénero

Referencia: G1401061
Centro de formación e recursos: CAFI
Temporalización:  09/02/2015  -  27/04/2015 
Lugar: En rede
Prazas:  54 

Horas totais: 30 h.

Destinatarios: preferentemente, os xefes e xefas dos departamentos de orientación

Obxectivos:

- Reflexionar sobre a influencia dos estereotipos e roles de xénero na construción da identidade.

- Fomentar a centralidade no emprego das rapazas e a corresponsabilidade dos rapaces.

- Promover a diversificación formativa e profesional e a toma de decisións libre de estereotipos de xénero.