G1401039 Integración das TIC nos departamentos de orientación

Formación a distancia destinada aos xefes e xefas dos Departamentos de Orientación. Achegamento práctico ás aportacións das TIC na orientación educativa.
Ven, 06/02/2015 - 11:45
TIC na orientación

Integración das TIC nos departamentos de orientación

Referencia: G1401039

Centro de formación e recursos: CAFI  

Temporalización:  20/02/2015  -  25/04/2015 
Lugar: En rede
Prazas:  50  //  Horas totais: 30 h

Destinatarios: Xefes e xefas dos departamentos de orientación

Obxectivos:

- Empregar novas ferramentas para mellorar a información facilitada polo departamento

- Axilizar a comunicación do departamento coa comunidade educativa do centro

- Potenciar o desenvolvemento das actividades do plan de orientación, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación.