Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá

Ven, 06/02/2015 - 10:50

Este protocolo, resultado do traballo interdisciplinario e colaborativo do persoal especialista e técnico da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Consellería de Sanidade e da Consellería de Traballo e Benestar,  deseñouse como unha ferramenta de traballo útil para os profesionais que participan na atención a nenos e nenas de 0 a 6 anos con trastornos do desenvolvemento ou en risco de padecelos.