Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades de Instalacións Electrotécnicas, Procesos Comerciais, Procesos de Xestión Administrativa e Italiano

Ven, 30/01/2015 - 08:25

Xúntase o Anuncio do 23 de xaneiro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais nas especialidades que se especifican no punto primeiro deste anuncio, abertas polo Anuncio do 21 de novembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 2 de decembro).

  • Contra estas puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais poderá interpoñerse reclamación no prazo de dez días naturais, a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no DOG.