Relación definitiva dos solicitantes admitidos e excluídos das axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2014/2015

Mar, 13/01/2015 - 08:50

Xúntase a Orde do 30 de decembro de 2014 pola que se fai pública a resolución de axudas para a matrícula nun máster universitario oficial, destinadas a titulados/as universitarios/as en situación de desemprego, para o curso 2014/15.