Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución do 3 de decembro de 2014 pola que se determina a comisión dictaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes

Mar, 16/12/2014 - 08:50

Xúntase a Resolución do 3 de decembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a composición da comisión ditaminadora do concurso de traslados entre funcionarios docentes.