Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 13 de maio de 2014

Ven, 23/01/2015 - 09:30

Xúntase a Orde do 31 de decembro de 2014 pola que se fai pública a resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo, convocadas pola Orde do 13 de maio de 2014.