Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución definitiva dos plans de formación permanente do profesorado que se van impantar en centros educativos públicos dependentes desta Consellería no curso 2014/2015

Ven, 21/11/2014 - 09:00

Xúntase a Resolución do 7 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve a Resolución do 6 de xuño de 2014 que convocou a selección de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes desta consellería no curso 2014/15.

Menú Advertisement

Proxectos de Formación Permanente do Profesorado

Sen términos