Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución do Concurso de Traballos por Proxectos, coordinados ou apoiados pola biblioteca escolar, correspondente ao curso 2013/2014

Lun, 03/11/2014 - 10:07

Xúntase a Resolución de 30 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se resolve o Concurso de Traballos por Proxectos baixo a coordinación ou coa participación da biblioteca escolar, convocado o 12 de marzo de 2014 no contexto do Plan LÍA (Lectura, Información, Aprendizaxe).