Circular 4/2012, educación básica persoas adultas

Xov, 12/07/2012 - 11:36

Xúntase a Circular 4/2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións e o funcionamento dos centros EPA e dos institutos de Educación Secundaria que impartan esinanzas básicas de educación para persoas adultas.