Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución provisional da convocatoria de plans de formación permanente do profesorado a implantar en centros públicos docentes para o curso 2014/2015

Mar, 21/10/2014 - 14:10

Xúntase a Comunicación do 17 de outubro de 2014 pola que se fai pública a resolución provisional da convocatoria de plans de formación permanente do profesorado a implantar en centros públicos docentes para o curso 2014-2015, conforme coa Resolución do 6 de xuño de 2014 (DOG do 18),da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

As listaxes están ordenadas por provincias e, dentro delas, por orde alfabética das localidades onde se atopan os centros participantes na convocatoria.

Segundo o apartado décimo terceiro da citada Resolución, establécese un prazo de dez días naturais, contados a partir do día seguinte ao da data de publicación, para que os interesados poidan efectuar as posibles reclamacións ou renuncias

Menú Advertisement

Proxectos de Formación Permanente do Profesorado

Sen términos