Convocatoria, pola que se incentiva o funcionamento de Clubs de Lectura en centros públicos que acollan ensinanzas de educación secundaria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial, para o curso 2010/2011

Mér, 01/09/2010 - 14:00

Xúntase a convocatoria, pola que se incentiva o funcionamento de Clubs de Lectura en centros públicos de titularidade da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que acollan ensinanzas de educación secundaria, bacharelato, formación profesional ou ensinanzas de réxime especial, para o curso 2010/2011.