Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Puntuacións provisionais e a relación de excluídos provisionais das prazas de interinidades e substitucións no corpo de mestres, na especialidade de Audición e Linguaxe

Xov, 16/10/2014 - 09:30

Xúntase o Anuncio do 6 de outubro da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e relación de excluídos provisionais na especialidade de audición e linguaxe no corpo de mestres.

  • Contra estas puntuación poderanse presentar reclamacións no prazo de 5 dias naturais a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.
  • As reclamacións poderanse presentar ademáis de polos medios establecidos na Lei, ao fax 881999241 e ao enderezo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es