Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Relación definitiva do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2014/2015 destinadas a funcionarios docentes non universitarios, para a formación en linguas estranxeiras en Canadá e Francia

Ven, 26/09/2014 - 09:33

Xuntase Comunicación do 26 de setembro de 2014 pola que se fai publica a relación definitiva do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2014-2015 destinadas a funcionarios docentes no universitarios, conforme ao baremo que figura no Anexo III da Orde  do 30 de abril de 2014 (DOG do 12 de maio) e á resolución da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se realiza a oferta pública de formación permanente do profesorado en linguas estranxeiras en Canadá e Francia.   

Menú Advertisement

Licenzas por formación

Sen términos