Resultados do estudo "Mocidade on line"

Xov, 11/09/2014 - 14:05

Froito da sensibilidade que a institución mantén para co uso seguro das tecnoloxías entre os menores da comunidade, lanzouse este proxecto en xaneiro do 2014. Grazas á colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a AMTEGA, a Universidade de Santiago de Compostela e o Valedor do Pobo desenvolveuse unha ferramenta de cribado que permite coñecer con exactitude ata entón descoñecida o nivel de risco ao que se expoñen os estudantes de ESO da nosa comunidade na súa relación coas novas tecnoloxías.