Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares para o curso 2014/2015

Lun, 01/09/2014 - 10:09

Xúntanse as Instrucións de 1 de Setembro de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares, durante o curso 2014/2015, nos centros docentes de niveis non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.