Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Adxudicación definitiva de destinos provisionais do persoal do corpo de mestres para o próximo curso académico 2014/2015

Xov, 28/08/2014 - 11:45

Xúntase a Resolución do 28 de agosto de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2014/15 ao persoal do corpo de mestres que non teña destino definitivo, ao que resulte desprazado por falta de horario, ao que se lle conceda unha comisión de servizos por concelleiro/a, por motivos de saúde ou por conciliación da vida familiar e laboral, ao interino ou substituto do corpo de mestres e ao que solicite o reingreso no servizo activo.