Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Orde pola que se regula a implantación para o curso 2014/2015 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria

Xov, 14/08/2014 - 09:20

Xúntase a Orde do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa.