Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Convócanse probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2014/2015

Lun, 07/07/2014 - 08:45

Xúntase a Resolución do 26 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2014/15.

  • O prazo de inscrición será o comprendido entre o día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia e o día 14 de xullo de 2014
  • Aquelas persoas que teñan pendente algunha materia de bacharelato ou ESO poderán presentarse á proba de acceso, sempre e cando acrediten no prazo de matrícula, no mes de setembro, a superación da materia ou materias pendentes. En calquera caso poderán presentarse á proba de madureza.

Menú Advertisement

Escolarización

Sen términos