Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Resolución de axudas para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o veran de 2014, co obxecto de coñecer a lingua dese país

Mér, 23/07/2014 - 10:15

Xúntase a Orde do 14 de xullo de 2014 pola que se fai pública a resolución do concurso público de axudas a estudantes universitarios para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2014, co obxecto de coñecer a lingua dese país, convocadas pola Orde do 21 de febreiro de 2014.

Menú Advertisement

Bolsas

Sen términos

Colectivo

Tema

Ensinanza