Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Declarados aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 23 de marzo de 2013 (DOG do 4 de abril)

Mar, 27/05/2014 - 11:05

Xúntase a Orde do 20 de maio de 2014 pola que se declaran aptos na fase de prácticas os opositores que superaron os procedementos selectivos convocados pola Orde do 23 de marzo de 2013 (Diario Oficial de Galicia do 4 de abril).